Služby pro vás

Vážení klienti, v případě, že prodáváte dům či byt a převádíte el. energii, plyn a telefon, nabízíme Vám přehledné informace o kontaktních místech, telefonických spojeních a potřebných dokumentech pro jednotlivé převody:

INFORMACE při prodeji nemovitosti

Pokud se rozhodnete prodávat nemovitost /dům, pozemek/ prostřednictvím

RK Faltys a partner, požadujeme předložení těchto dokumentů:
 1. výpis z katastru nemovitostí na předmětnou nemovitost / zajistí RK / 2) nabývací titul prodávajícího /uveden vždy v oddílu E, LV výpisu z katastru nemovitostí/
 2. dostupnou projektovou dokumentaci, je-li zpracována 
 3. snímek z katastrální mapy / zajistí RK) 
 4. zjištění kdo je vlastníkem přístupové komunikace k pozemku na kterém se nemovitost nachází (ve spolupráci s RK)
 5. aktuální stav inženýrských s uvedením, za jakých podmínek se lze na tyto sítě napojit 
 6. pokud byl dům přestavován nebo byla realizována přístavba předložte kolaudační rozhodnutí, příp. jiný titul na jehož základě je stavba povolena k užívání; / v případě, že je dům rozestavěn, doložte platné stavební povolení/.
Návrh postupu při prodeji nemovitosti:
 • Po osobní prohlídce nemovitosti /domu,pozemku/ a stanovení doporučené ceny, následuje podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší RK, s uvedením ceny nemovitosti, odměny RK, doby na kterou je smlouva uzavírána, popř. další ujednání mezi prodávajícím a zprostředkovatelem.
 • Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy je RK zpracována dokumentace (fotografie, plánky apod.) a nabídka je inzerována ve všech dostupných médiích (internetová inzerce,noviny,časopisy,odborné realitní časopisy a přílohy, vlastní databáze RK, atd.. Dále kancelář zajišťuje prohlídky nemovitosti a jednání s případnými zájemci. Po tuto dobu vás RK informuje o zájemcích, jejich připomínkách, či nabídkách, které jsou navrženy.
 • V případě konkrétního zájemce o předmětnou nemovitost je naší RK (ve spolupráci s advokátní kanceláří) vypracována kupní smlouva, popř. jiné smlouvy (smlouva budoucí, dohoda o záloze, rezervační smlouva), která stanovuje podmínky vlastního prodeje nemovitosti (finanční vyrovnání, termíny výplaty, způsoby vyrovnání, termíny předání nemovitosti apod.). Tato smlouva je předána oběma stranám k připomínkování a poté je oběma smluvními stranami podepsána s ověřením jejich podpisů.
 • V případě, že je na kupní cenu nebo její část čerpána hypotéka, zajistíme ve spolupráci s bankou nebo finannčním poradcem všechny potřebné dokumanty, vč. zástavní smlouvy a v souladu s požadavky banky a podmínkami čerpání hypotéky jsou příslušné doklady předkládány k podpisu a následně na Kat. úřad. Kupní smlouva je vždy s bankou předjenána a odsouhlasena tak, aby byly podmínky ve všech dokumentech shodné a navzájem se nevylučovaly.

Kupní smlouva (resp. Zástavní smlouva) je doručena katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad a během doby, kdy je vklad registrován může dojít k předem sjednaným úkonům (částečná výplata fin. prostředků,atd.).Poté, co kat. úřad provede zápis vlastnického práva na nového vlastníka dochází k uzavření celé transakce (předání nemovitosti na základě protokolu, výplata fin. prostředků ).

Sjednané finanční prostředky za prodej doporučujeme ukládat vždy před podpisem kupní smlouvy na následující vázáné účty: 
 • notářská úschova,
 • bankovní akreditiv,
 • advokátní úschova

Ve všech případech je uzavírána smlouva o úschově, která řeší podmínky celého finančního vypořádání.

Email: faltysapartner@faltysapartner.cz

hledáte nemovitost?
Podívejte se, možná jsme ji našli za vás.

nabízíte nemovitost?
Pomůžeme vám s prodejem i pronájmem.

Kde nás najdete

PRAHA

OC DBK, 5. patro
Budějovická 1667/64,
Praha 4 - Pankrác, PSČ 140 00

602 305 260 - Irena Kučerová
602 291 511 - Ing. Petr Faltys

Metro „C“, stanice Budějovická, 100m od východu z metra, možnost využití 2 parkovišť (před prodejnou BILLA, nebo před budovou České spořitelny a.s.)

Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338