Služby pro vás

INFORMACE při prodeji bytu v osobním vlastnictví

Pokud se rozhodnete prodávat byt v osobním vlastnictví prostřednictvím RK Faltys a partner požadujeme předložení těchto dokumentů:
 • nabývací titul prodávajícího 
 • výpis z katastru nemovitostí na předmětný dům, byt  (zajistí RK)
 • kontakt na firmu zajišťující správu domu
 • potvrzení správce, že na předmětném bytě neváznou žádné pohledávky ( nájem, fond oprav atd.)
 • rozpis plateb spojených s užíváním bytu –kolik vlastník bytu přispívá do fondu oprav atd.,
 • je-li založena právnická osoba dle zákona, sestávající se z vlastníků jednotek, tak zakladatelskou listinu a stanovy, pokud jsou vydány,
 • prohlášení vlastníka domu, kterým byl dům rozdělen na jednotky,
 • pokud v bytě byly prováděny stavební úpravy, požadujte dokument na jehož základě byly prováděny (stavební nákres, stavební povolení+kolaudace, příp. pouze ohlášku drobné stavby)
 • snímek z katastrální mapy na dům,

Převod vlastnictví:

Vlastnictví k bytové jednotce je převedeno na nového vlastníka zápisem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Pro samotný převod vlastnictví je nutno smlouvu o převodu, s ověřenými podpisy doručit katastrálnímu úřadu, společně s návrhem na vklad. Jelikož zápisy vlastnických práv do katastru nejsou provedeny v den doručení, s tím, že právní účinky vkladu nastanou zpět k datu doručení do podatelny příslušného KÚ, doporučujeme úschovu finančních prostředků a vázání výplaty kupní ceny z úschovy až po zápisu vlastnického práva nového vlastníka do katastru nemovitostí. Sjednané finanční prostředky za prodej mohou být na vázány následovně :
 • účet zprostředkovatele,
 • notářská úschova,
 • bankovní akreditiv,
 • advokátní úschova

Ve všech případech je uzavírána smlouva o úschově, která řeší podmínky celého finančního vypořádání.

Návrh postupu při prodeji bytu v OV:
 • Podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší RK, s uvedením ceny bytu, odměny RK, doby na kterou je smlouva uzavírána, popř. dalších ujednání mezi prodávajícím a zprostředkovatelem
 • Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy je RK zpracována dokumentace (fotografie, plánky apod). Nabídka je inzerovaná ve všech dostupných médiích (internetová inzerce, noviny, časopisy, odborné realitní časopisy a přílohy, vlastní databáze RK, atd.) a kancelář zajišťuje prohlídky bytu a jednání s případnými zájemci. Po tuto dobu vás RK informuje o zájemcích, jejich připomínkách, či nabídkách, které jsou navrženy.
 • V případě konkrétního zájemce o předmětný byt je naší RK (ve spolupráci s advokátní kanceláří) vypracována smlouva o převodu, popř. jiné smlouvy (smlouva budoucí, dohoda o záloze, rezervační smlouva), která již stanovuje podmínky vlastního převodu bytu (finanční vyrovnání, termíny výplaty, způsoby vyrovnání, termíny předání byt.jednotky apod). Tato smlouva je předkládána oběma stranám k připomínkování a poté je oběma smluvními stranami podepsána s ověřením jejich podpisů.
 • V případě, že je na kupní cenu nebo její část čerpána hypotéka, zajistíme ve spolupráci s bankou nebo finannčním poradcem všechny potřebné dokumanty, vč. zástavní smlouvy a v souladu s požadavky banky a podmínkami čerpání hypotéky jsou příslušné doklady předkládány k podpisu a následně na Kat. úřad. Kupní smlouva je vždy s bankou předjenána a odsouhlasena tak, aby byly podmínky ve všech dokumentech shodné a navzájem se nevylučovaly. 
 • Smlouva o převodu (resp. zástavní smlouva)  je doručena katastrálnímu úřadu s návrhem na vklad a během doby, kdy je vklad registrován může dojít k předem sjednaným úkonům (částečná výplata fin.prostředků, uvolnění či předání byt.jednotky, atd.). Poté, co kat.úřad provede zápis vlastnického práva na nového vlastníka dochází k uzavření celé transakce (výplata fin.prostředků, předání byt.jednotky, převod el.energie, plynu, ukončení spolupráce s RK, vyúčtování služeb dle zprostředkovatelské smlouvy). 
 • Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabyla účinnosti dnem 1. 11. 2016. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy nabyvatel. Novelou zákonného opatření došlo ke sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí v osobě nabyvatele. Změna osoby poplatníka zároveň odstraňuje institut ručení. 

Naše RK Vám po celou dobu prodeje bytu zajišťuje sjednané služby a je Vám spolehlivým pomocníkem při realizaci prodeje až do konečného vyúčtování tedy doby, kdy obdržíte finanční prostředky.

Těšíme se na spolupráci.

RK Faltys a partner, tel: 602 291 511,
Email: faltysapartner@faltysapartner.cz

Kde nás najdete

PRAHA

Jeseniova 1169/51
Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00

602 291 511 - Ing. Petr Faltys

Ze stanice metra Florenc BUS 207,133 do zastávky Černínova a dále pěšky 250m - Jeseniova 51.

Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338