Služby pro vás

INFORMACE při převodu - prodeji družstevního bytu

V případě, že se rozhodnete prodávat družstevní byt prostřednictvím RK Faltys & partner, požadujeme předložení níže uvedených dokumentů. Při osobním jednání v naší RK je možné z originálů vytvořit kopie.

1) nájemní smlouvu k bytu

2) původní dohodu dokladující převod čl. práv nebo jiný titul na jehož základě byl převod členství proveden – není nutný

3) evidenční list – rozpis plateb nájemného a služeb - aktuální

4) výpis z obchodního rejstříku družstva / zajistíme za vás  /

5) výpis z katastru nemovitostí na předmětný dům, / zajistíme za vás/

6) u nových družstev založených po r. 1991, které byly založeny při privatizaci bytového fondu nutný nabývací titul k domu – výše splátek (dnes již asi splaceno)

7) stanovy družstva

8) členský průkaz, dokladující členství v družstvu – některá družstva jej nevydávají

9) doklad od družstva s přesnou výší anuity – tedy splátky dlouhodobého úvěru poskytnutého při výstavbě domu, pokud je splacena tak potvrzení, že žádná na předmětném bytě nevázne

10) kontaktní telefon na předsedu družstva nebo na kancelář družstva

11) potvrzení o tom, že na předmětném bytu neváznou pohledávky – dá se zjistit tel. dotazem na družstvo /ve spolupráci s RK/

12) bylo-li požádáno o převod bytu do vlastnictví, tak doložit kopii žádosti

Členství družstvu převádíte podpisem dohody (smlouvy) o převodu čl. práv a povinností uzavřené v souladu s § 599, a dále podle § 736 a násl. zákona č.90/2012 Sb. zákona o obchodních korporacích v platném znění, jenž uvádí za jakých podmínek se členská práva nabývají. Tuto dohodu (smlouvu) o převodu čl. práv a povinností je nutno předložit na příslušném družstvu oprávněné osobě „na vědomí“, která Vám potvrdí její převzetí.

Návrh postupu při převodu členských práv a povinností:
  • Po osobní prohlídce bytu a stanovení ceny následuje podpis zprostředkovatelské smlouvy s naší RK, s uvedením ceny bytu, odměny RK, doby na kterou je smlouva uzavírána, popř. dalších ujednání mezi prodávajícím a zprostředkovatelem
  • Po podpisu zprostředkovatelské smlouvy je RK zpracována dokumentace (fotografie, plánky apod) a nabídka je inzerovaná ve všech dostupných prostředcích (internetová inzerce, noviny, časopisy, odborné realitní časopisy a přílohy, vlastní databáze RK, atd.) a kancelář zajišťuje prohlídky bytu a jednání s případnými zájemci. Po tuto dobu vás RK informuje o zájemcích, jejich připomínkách, či nabídkách, které jsou navrženy.
  • V případě konkrétního zájemce o předmětný byt je naší RK (ve spolupráci s advokátní kanceláří) vypracována smlouva o převodu členských práv a povinností, popř. jiné smlouvy (smlouva budoucí, dohoda o záloze, rezervační smlouva), která již stanovuje podmínky vlastního převodu (finanční vyrovnání, termíny výplaty, způsoby vyrovnání, termíny předání byt.jednotky apod). Tato smlouva je předkládána oběma stranám k připomínkování a poté je oběma smluvními stranami podepsána s ověřením jejich podpisů.
  • RK předjedná předání uzavřené smlouvy příslušnému družstvu a vypracuje doklady k fyzickému předání bytu a asistuje u těchto jednání a podpisu předávacího protokolu. Současně je nutné provést převedení všech médií(el.energie, plyn, rozhlas, TV…), k čemuž vám připravíme nezbytné formuláře.
  • Poté, co družstvo převezme uzavřenou dohodu (smlouvu) o převodu a byt je předán novému členu družstva (popř. je vystavena nová nájemní smlouva) dochází k uzavření celé transakce,k výplatě finančních prostředků, ukončení spolupráce s RK a vyúčtování služeb dle zprostředkovatelské smlouvy.

Naše RK Vám po celou dobu převodu členských práv a povinností zajišťuj všechny sjednané služby a je Vám spolehlivým pomocníkem při realizaci převodu až do konečného vyúčtování tedy doby, kdy obdržíte finanční prostředky.

Těšíme se na spolupráci.

RK Faltys a partner, tel: 602 291 511
Email: faltysapartner@faltysapartner.cz

Kde nás najdete

PRAHA

Jeseniova 1169/51
Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00

602 291 511 - Ing. Petr Faltys

Ze stanice metra Florenc BUS 207,133 do zastávky Černínova a dále pěšky 250m - Jeseniova 51.

Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_real_escape_string(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_query(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_errno(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338 Warning: mysql_error(): 27 is not a valid MySQL-Link resource in /home/faltysapartner-cz/www/libs/classes/DB/DB.php on line 338